Szkoła » O szkole Dziś jest poniedziałek (2020-09-28)
O szkole

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ

 

SZKOŁA  Z  TRADYCJAMI  PATRIOTYCZNYMI
 

Wizyta w naszej szkole b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Ryszarda Kaczorowskiego - 17.V.2007 r.

 

 

 

Wizyta w naszej szkole Pani Prezydentowej
Karoliny Kaczorowskiej -
Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej
03.10.2013 r.

 

 

 

 


 

 

    

  

  


 

 

  


 


 

  

Mocne strony szkoły:

 • Wysokie wyniki w nauce potwierdzone egzaminami zewnętrznymi.
 • Praca w zespołach pod kierunkiem życzliwych i doświadczonych pedagogów.
 • Przyjazny dla uczniów system oceniania.
 • Realizacja programów profilaktycznych.
 • Wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wysokie osiągnięcia sportowe uczniów.
 • Promowanie twórczości dzieci.
 • Systematyczne doskonalenie nauczycieli w ramach WDN.
 • Dobre relacje uczniów i rodziców z nauczycielami.
 • Współpraca ze strukturami samorządowymi, organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę.

Oferujemy:

 • Realizacja programu MEN i programów autorskich.
 • Możliwość poznawania języka obcego od pierwszej klasy.
 • Zajęcia z informatyki (dobrze wyposażona pracownia komputerowa).
 • Ciekawe zajęcia sportowe.
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadą postawy.
 • Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III.
 • Smaczne i tanie obiady w stołówce szkolnej.
 • Możliwość korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki i czytelni.
 • Lekcje w sali audiowizualnej.
 • Opiekę medyczną na terenie szkoły.
 • Pomoc pedagoga i logopedy.
 • Zapewnienie możliwości kształcenia uczniom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 • Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku.
Absolwent naszej szkoły:
 • Szanuje poglądy, zdanie i wyznanie innych /jest tolerancyjny/.
 • Jest asertywny i kreatywny w działaniu.
 • Potrafi współpracować, podejmować decyzje, krytycznie oceniać.
 • Jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny.
 • Szanuje wspólne dobro.
 • Potrafi rozpoznawać i mówić o swoich emocjach.
 • Jest sprawny fizycznie.
 • Holistycznie postrzega świat
 • Jest przygotowany do kolejnego etapu kształcenia.


ZAPRASZAMY

     

 

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka