Biblioteka » O bibliotece Dziś jest poniedziałek (2020-09-28)
O bibliotece

O BIBLIOTECE

 
      iblioteka stanowi główny ośrodek informacji multimedialnej w naszej szkole. Jest ważnym ogniwem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz edukację kulturalną i informacyjną uczniów.

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie i udostępnianie różnorodnych dokumentów piśmienniczych oraz zbiorów audiowizualnych, multimedialnych 
  i elektronicznych;
 • przygotowanie czytelników do korzystania z wszelkich źródeł informacji;
 • rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej uczniów;
 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań czytelników oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu.

  Biblioteka posiada przestrzenne warunki lokalowe. Obecnie zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 120 m2
  w których
  mieści się:

   

  • wypożyczalnia z wolnym dostępem do książek, ze stanowiskiem komputerowym dla nauczycieli biblioteki 15 tysięcy woluminów,
  • czytelnia przekształcona w Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażona w 4 komputery z możliwością korzystania z Internetu,
   z 30 miejscami dla czytelników, sprzęt audiowizualny, odtwarzacz DVD
   z zestawem kina domowego,
  • pomieszczenie techniczne, w którym przechowuje się archiwalne numery czasopism oraz książki przygotowane do opracowań.
  copyright © SP5 Łomża
  Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
  statystyka