SzkołaDziś jest czwartek (2020-10-01)
Szkoła
 
 
      Patron naszej szkoły Stanisław Staszic
            Stanisław Wawrzyniec Staszic urodzony 6 listopada 1755 w Pile, zmarł 20 stycznia 1826 w Warszawie – był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów. W 1812 r. w folwarku Jarosławiec  założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze stając się tym samym prekursorem w dziedzinie spółdzielczości Zwolennik gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament. Od 1808 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie 1807- 1812 członek Izby Edukacyjnej, od 1815 Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego. Współorganizator szkoły uniwersyteckiej w Warszawie oraz  Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając także jako geolog i badacz natury. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim huty cynku oraz ośrodki hutnictwa żelaza.

Z kart historii szkoły ...
 
 
       Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży ponownie swoją działalność rozpoczęła po ofensywie radzieckiej dnia 1 lutego 1945 r. Siedzibę swoją znalazła w dzielnicy zwanej   Łomżycą.
Szkoła mieściła się w dwóch   przedwojennych budynkach. Kierownikiem szkoły   zgodnie
z rozporządzeniem inspektora oświaty został Pan Bolesław Jemielity.
Organizowanie szkoły było bardzo trudne z powodu braku umeblowania i innych potrzebnych pomocy. W szkole utworzono spółdzielnię uczniowską , Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Harcerstwa Polskiego.
       
       30 listopada 1946 r. odszedł z zajmowanego stanowiska awansując na inspektora oświaty Pan Bolesław Jemielity, a jego miejsce zajął Pan Aleksander Marczuk. Urząd swój piastował dość długo, bo około 15 lat.
       
       6 października 1957 r. na zebraniu mieszkańców rejonu szkoły wybrano Komitet Budowy Szkoły   Podstawowej   nr   5 w    Łomży,   do    którego   włączył   się   Komitet   Rodzicielski.
W latach 1958 – 59 urządzono i wyposażono salę gimnastyczną, klasopracownię fizyczno-chemiczną,   przydzielono i wprowadzono w stan posiadania boisko przy byłym browarze.
30.09.1959 r. na zebraniu Komitetu Budowy Szkoły postanowiono ten komitet rozwiązać,
a zebrany materiał i pieniądze przekazać Społecznemu Komitetowi Budowy Szkół w Łomży.
 
       Po ukończeniu roku szkolnego 1961/62 obecny kierownik szkoły – Pan Eugeniusz Świderski   postanowił   rozpocząć   starania   o   budowę   nowej   Szkoły Podstawowej nr 5
w Łomży. Dopiero w 1967 r.   ostatecznie    podjęto   decyzję   o   budowie   nowej   szkoły.
Dnia 15 sierpnia 1973 r. został przekazany budynek szkoły przy ul. Polnej 40A.
 
       Zbiorcza Szkoła Gminna w Łomży ubiegała się o nadanie jej imienia. Patronem szkoły miał   zostać   Stanisław   Staszic,   uczony,   filozof,   wybitny   działacz   i pisarz   polityczny. Uzasadnione    to    było    tym,   iż    szkoła    uzyskała   nowy    budynek w   roku obchodów 200 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej i 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, którego Staszic był żarliwym wielbicielem. Poza tym imię Stanisława Staszica nosiła szkoła od chwili jej powstania po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
 
     Po wielu latach pracy w 1977 r. Pan Eugeniusz Świderski przekazał swój dorobek Panu Remigiuszowi Konopko.
 
     4 września 1978 r. nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica, wręczenie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz otwarcie Izby Pamięci Narodowej.
 
     W związku z reorganizacją szkolnictwa w 1984 r szkoła przestała być Zbiorczą Szkołą Gminną i została włączona do szkół miejskich, gdzie rozpoczęła swoją działalność jako Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży. W tym roku szkolnym nastąpiły zmiana kierownictwa.
 
     Funkcję   naczelnego   dyrektora   szkoły   objęła   Pani mgr Teresa Koćwin, którą pełniła do roku 1990. Następcą  jej został Pan mgr Kazimierz Kadłubowski.
 
     Od 1 kwietnia 2004 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży Pani mgr inż. Małgorzata Pietrusewicz.
 
 
 
copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka