Projekt EFS kl. I-IIIDziś jest czwartek (2017-09-21)
Projekt EFS kl. I-III
 

Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III w łomżyńskich szkołach podstawowych
w ramach projektu          
pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-20-661/11-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem  
                                            Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Miasto Łomża

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży
Wartość projektu:  590.841,00 PLN
Kwota dofinansowania: 590.841,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2012 r. – 31.08.2013 r.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013
                                                        
Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III z 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Wsparcie jest dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic. Zaplanowane zajęcia dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów i rozwoju umiejętności uczniów uzdolnionych.
 
 Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje:
I. Przeprowadzenie następujących rodzajów dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III
     w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży:
   1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
   2. Zajęcia logopedyczne,
   3. Gimnastyka korekcyjna,
   4. Zajęcia terapeutyczne - EEG Biofeedback,
   5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
   6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – muzyczne,
   7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – plastyczne,
   8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - taneczne.
II. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i materiały dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny o realizacji zaplanowanych zajęć.

    

 


 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu systemowego
„ Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”


Rodzaj zajęć-
prowadzący

Poniedziałek

godz./nr sali

Wtorek
godz./nr sali

Środa
godz./nr sali

Czwartek
godz./nr  sali

Piątek
godz./nr  sali

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 p. M. Lesiewicz- gr.I

11.50-12.50
s.20

 

 

 

8.45-9.45
s.21

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
p. M. Lesiewicz gr. II

 

 

 

14.45-15.45
s.20

12.50-13.50
s.20

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
p. M. Lesiewicz gr. III

 

9.40-10.40
s.2

 

13.40-14.40
s.20

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 p. I. Bartnik gr. IV

 

 

14.45-15.45
s.18

11.40-12.40
s.33

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 p. I. Dąbrowska gr. V

14.45-15.45
s.2

 

13.50-14.50
s.2

 

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 p. I. Dąbrowska gr. VI

 

10.45-11.45
s.21

 

11.40-12.40
s.21

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
p. A. Grużewska gr. VII

9.40-10.40
s.10

10.40-11.40
s.10

 

 

 

Zajęcia logopedyczne
p. M. Radziwanowicz
gr. I

 

 

 

9.40-10.40
s.12

 

Zajęcia logopedyczne
p. M. Radziwanowicz
gr. II

 

 

 

 

9.40-10.40
s.12

Zajęcia logopedyczne
p. M. Radziwanowicz
gr. III

 

 

11.40-12.40
s.12

 

 

 Zajęcia logopedyczne
p. M. Radziwanowicz
gr. IV

 

 

12.45-13.45
s.12

 

 

Gimnastyka korekcyjna
p. B. Kuczyńska gr. I

 

10.45-11.30
s.6

10.45-11.30
s.6

 

 

 Gimnastyka korekcyjna
p. B. Kuczyńska gr. II

11.50-12.35
s.6

12.40-13.25
s.6

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna
p. B. Kuczyńska gr. III

 

11.50-12.35
s.6

11.50-12.35
s.6

 

 

 Gimnastyka korekcyjna,
p. M. Szymusiuk gr. IV

13.00-13.45
s.6

13.00-13.45
sala g.

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna

p. M. Szymusiuk gr. V

 

 

13.00-13.45
s.6

14.45 -15.30
s.6

 

Gimnastyka korekcyjna
p. J. Szmitko gr. VI

 

12.55-13.40
s.6

 

9.50-10.35
s.6

 

 Gimnastyka korekcyjna
p. J. Szmitko gr. VII

 

9.50-10.35
s.6

9.50-10.35
s.6

 

 

 Gimnastyka korekcyjna
p. J. Szmitko gr. VIII

 

 

 

12.55-13.40
s.6

13.50-14.35
s.6

Gimnastyka korekcyjna
p. J. Szmitko gr. IX

14.40-15.25
s.6

8.55-9.40
s.6

 

 

 

 Terapia EEG BFB,
p. A. Arciszewska

 

 

8.45-9.45
gabinet pedagoga

 

8.45-10.45
gabinet pedagoga

 Zajęcia matematyczno- przyrodnicze
p. A. Grużewska

 

 

 

11.50-12.35
s.10

 

 Zajęcia muzyczne
p. A. Krakowiecka gr. I

 

9.50-10.35
s.30

 

 

 

Zajęcia muzyczne
p. A. Krakowiecka gr. II

 

10.45-11.30
s.30

 

 

 

Zajęcia plastyczne
p. A. Krakowiecka

8.00-9.30
s.30

 

 

 

 

Zajęcia taneczne
p. M. Zawadzka gr. I

14.45-15.30
I a sala g.

 

 

 

 

Zajęcia taneczne
p. M. Zawadzka gr. II

 

 

14.45-15.30
I b sala g.

 

 

 

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu
"Rozwijamy umiejętności uczniów klas I - III"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka