Projekt EFS kl. I-IIIDziś jest czwartek (2020-10-01)
Projekt EFS kl. I-III
 

Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III w łomżyńskich szkołach podstawowych
w ramach projektu          
pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-20-661/11-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem  
                                            Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Miasto Łomża

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży
Wartość projektu:  590.841,00 PLN
Kwota dofinansowania: 590.841,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2012 r. – 31.08.2013 r.

Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu
"Rozwijamy umiejętności uczniów klas I - III"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © SP5 Łomża
Realizacja: Tworzenie stron internetowych, projektowanie www, tworzenie www, sklepy internetowe,pozycjonowanie, programowanie, przezentacje multimedialne, białystok, warszawa, hosting, Stronywww, internetowe
statystyka